Зміна цільового призначення земельної ділянки Згідно земельного кодексу України всі землі діляться на категорії. Категорії земель мають особливий правовий режим. Землі, які не надані у власність або користування , можуть перебувати у запасі . Віднесення земель до певної категорії здійснюється на підставі рішення органів державної влади або місцевого самоврядування. Кожна земельна ділянка в будь-якому випадку повинен мати своє цільове призначення. Земельний кодекс України передбачає можливість використання земель тільки відповідно до їх цільового призначення , а також на підставі правоустанавливающих документів ( державного акта на землю , договору оренди) . Для регулювання земельних відносин існують генеральні плани розвитку населених пунктів , які визначають характер забудови населених пунктів , а також встановлюють зонування території з містобудівним ознаками . Зміна цільового призначення земельного ділянки здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень . Громадянам або юридичним особам при бажанні можна легально змінити цільове призначення , для цього потрібно пройти процедуру згідно Порядку зміни цільового призначення земель , які перебувають у власності громадян або юридичних осіб. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки залежить від його місця розташування. Якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту , то процедура здійснюється на рівні сільської, селищної або міської ради. Якщо земельна ділянка знаходиться за межею населеного пункту , то процедура відбувається на рівні районної державної адміністрації , що як правило , ускладнює весь процес. Основні етапи процедури зміни цільового призначення землі:

1 . Звернення з клопотанням (заявою) власника земельної ділянки до сільської, селищної чи міської ради , або до районної державної адміністрації залежно від місця розташування ділянки.
2 . Розгляд вищепереліченими структурами клопотання і схвалення або ж обгрунтовану відмову на зміна цільового призначення .
3 . Підготовка проекту відведення земельної ділянки.
4 . Узгодження проекту відведення з районним (міським) органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічним органами , органом містобудування , архітектури та охорони культурної спадщини.
5 . Землевпорядна експертиза проекту відведення .
6 . Розгляд місцевими радами або районною держадміністрацією проекту відведення земельної ділянки та прийняття рішення про зміну її цільового призначення.

При зверненні до місцевих рад або районну держадміністрацію з клопотанням , власник земельної ділянки повинен надати наступні документи:

– копію державного акта на право власності на земельну ділянку;
– Копію паспорта для фізичної особи або копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію статуту для юридичної особи;
– Довідку про наявність обмежень (обтяжень ) на використання земельної ділянки;
– Письмове обгрунтування про необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

Місцеві ради або районна державна адміністрація розглядає клопотання з наданими документами та приймає рішення . У разі відмови мотивує неможливість зміни цільового призначення , а в разі згоди дає дозвіл на підготовку проекту відведення . Проект відведення земельної ділянки робиться у випадку зміни цільового призначення тільки частини ділянки , якщо ж змінюється призначення всій площі , тоді переузгоджувати колишній проект відводу. Проект відведення виконують державні або будь-які землевпорядні організації, що мають ліцензію на землевпорядні роботи , з надання заяви власником ділянки.
Після узгодження або ж перепогодження з районним (міським) органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічним органами , органом містобудування , архітектури та охорони культурної спадщини проект відведення підлягає землевпорядній експертизі , після чого він проходить узгодження з місцевою радою або районною держадміністрацією.

Після прийняття позитивного рішення видається державний акт на право власності на земельну ділянку. У разі відмови , власник має право оскаржити його в судовому порядку. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки досить- складний і повільний процес. Земельний, а також Цивільний кодекси передбачають використання земель строго за своїм цільовим призначенням . Зміна цільового призначення земельної ділянки ( переклад земель) здійснюється за ініціативою власника в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб» від 11 квітня 2002 року № 502 . Зважившись на зміну цільового призначення , власник ділянки надає заяву (клопотання) до сільської, селищної , міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або районну держадміністрацію , якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту.

Форма і зміст заяви (клопотання) на зміну цільового призначення законодавством не встановлені. Ми ж рекомендуємо обов’язково вказувати : кадастровий номер земельної ділянки; категорію земель ( цільове призначення) , до якого належить земельна ділянка зараз , і категорію земель ( цільове призначення) , передбачувану в майбутньому; мотивацію необхідності зміни цільового призначення; права на земельну ділянку та документи їх підтверджують . До заяви (клопотання ) додаються : копія державного акта на право власності на земельну ділянку; для громадянина – власника земельної ділянки – копія паспорта ( серія , номер паспорта , коли і ким виданий та місце проживання ) , для юридичної особи – власника земельної ділянки – копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документи щодо встановлених обмежень ( обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки; обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

Сільський , селищний , міська рада або районна держадміністрація розглядають заяву (клопотання) на зміну цільового призначення земельної ділянки та у разі згоди дають дозвіл на підготовку проекту її відведення ( переклад земель) : складання проекту відведення земельної ділянки , якщо зміна цільового призначення проводиться частково ; переузгодження проекту відведення земельної ділянки з відповідними органами виконавчої влади , якщо зміна цільового призначення стосується всієї ділянки .

Проект відведення земельної ділянки ( переклад земель ) при зміні цільового призначення, складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки. Проект відведення земельної ділянки ( переклад земель) узгоджується або переузгоджувати з органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічними органами , органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини , а також підлягає державній землевпорядній експертизі . Після експертизи замовник подає проектні матеріали відповідно до сільської , селищної, міської ради або до районної держадміністрації для прийняття рішення