ЛИСТ 03.08.2010 N 26-17-4596

ЛИСТ 03.08.2010 N 26-17-4596

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

Л И С Т

 

03.08.2010 N 26-17-4596

 

Інспекціям державного
архітектурно-будівельного
контролю в АР Крим,
областях, містах Києві
та Севастополі

Про надання роз’яснень
23.07.2010 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла», яким внесено зміни до статті 30-1 Закону України «Про планування і забудову територій» та встановлено, що прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2008 р. без залучення підрядних організацій приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувалися без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, за наявності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт.
Відповідно до підпункту 1 пункту «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла») до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Разом з тим, зазначеним Законом внесено зміни до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в частині виключення з повноважень посадових осіб, що здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд, винесення рішень про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію.
Враховуючи зазначене вважаємо, що до затвердження Міністерством регіонального розвитку та будівництва України нового порядку прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 1035 (далі — Тимчасовий порядок), можуть застосовуватися в частині, що не суперечить нормам Закону України «Про планування і забудову територій» (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла») .
Таким чином, для прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувалися без дозволу на виконання будівельних робіт, збудованих до 31 грудня 2008 р. без залучення підрядних організацій, в незалежності від площі цих будинків, забудовник повинен надати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:
— звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів, погоджений з органами державного пожежного нагляду;
— технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;
— документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт;
— довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою, згідно з додатком 3 до Тимчасового порядку.
У разі, якщо документи подано забудовником до 23.07.2010 р., видача інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю сертифікатів відповідності здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 1035.
Приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі — сертифікат) згідно з додатком 1 до Тимчасового порядку.
Начальник О.М.Бондаренко