НАКАЗ 12.05.2010 N 129

НАКАЗ 12.05.2010 N 129

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
12.05.2010  N 129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2010 р.
за N 353/17648
Про затвердження форм висновків
про технічний стан будинку (будівлі)
Відповідно до  пункту  3 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 року N 1035 ( 1035-2009-п )  «Про  затвердження
Тимчасового    порядку   прийняття   в   експлуатацію   закінчених
будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та
садових   будинків   з   господарськими   спорудами  і  будівлями,
споруджених без   дозволу   на   виконання   будівельних    робіт»
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити  форми  Висновку  про технічний стан приватного
житлового  будинку  садибного  типу,  дачного  будинку,   садового
будинку  з  господарськими  будівлями  і спорудами та Висновку про
технічний  стан  господарських  будівель,  прибудов,  надбудов   і
споруд, що додаються.
2. Управлінню  житлової  політики  (О.В.Курило) та Юридичному
управлінню (І.І.Крилова)  забезпечити  в   установленому   порядку
подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню житлової політики довести цей наказ  до  відома
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.В.Мазурчака.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр                                                 О.П.Попов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України                       Д.В.Ісаєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
12.05.2010  N 129
___________________________
(найменування бюро
технічної інвентаризації)
___________________________
«__» _______ 20__ року
N ____
                             ВИСНОВОК
про технічний стан приватного житлового будинку
садибного типу, дачного будинку, садового будинку
з господарськими будівлями і спорудами

 
Видано ______________________________________________________
(П.І.Б. особи)
__________________________________________________________________
на приватний житловий  будинок  садибного  типу,  дачний  будинок,
садовий  будинок  з господарськими будівлями і спорудами (потрібне
підкреслити)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Лiтера, номер за планом

Назва об’єкта

Кiлькiсть поверхiв

Рiк побудови

Опис основних консруктивних елементiв

Висота (м)

Площа (кв. м)

Об’єм (куб. м)

% зносу

Iнвентарiзацiйна вартiсть

Оцiнка технiчного стану

Фундамент

стiни

покрiвля

перекриття

забудови

житлова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
 
_______________
* Позначається,  чи  технічний   стан   об’єкта   є   добрим/
задовільним/ незадовільним/ ветхим/ непридатним.
Висновок склав __________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
Керівник бюро
технічної інвентаризації __________  ____________________________
(підпис)       (прізвище, ініціали)
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
12.05.2010  N 129
___________________________
(найменування бюро
технічної інвентаризації)
___________________________
«__» _______ 20__ року
N ____
                             ВИСНОВОК
про технічний стан господарських будівель,
прибудов, надбудов і споруд

 
Видано ______________________________________________________
(П.І.Б. особи)
__________________________________________________________________
на господарські будівлі,  прибудови, надбудови і споруди (потрібне
підкреслити)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

Лiтера, номер за планом

Назва об’єкта

Кiлькiсть поверхiв

Рiк побудови

Опис основних консруктивних елементiв

Висота (м)

Площа (кв. м)

Об’єм (куб. м)

% зносу

Iнвентарiзацiйна вартiсть

Оцiнка технiчного стану

Фундамент

стiни

покрiвля

перекриття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
 
_______________
* Позначається,  чи  технічний   стан   об’єкта   є   добрим/
задовільним/ незадовільним/ ветхим/ непридатним.
Висновок склав __________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
Керівник бюро
технічної інвентаризації __________  ____________________________
(підпис)       (прізвище, ініціали)
М.П.2