Розпорядження Київська міська державна адміністрація, №359, 12.05.2010

Розпорядження Київська міська державна адміністрація, №359, 12.05.2010

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.05.2010 № 359
Про затвердження Порядку погодження акта готовності об’єкта до експлуатації в м.Києві та Порядку погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт,у м.Києві
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанов Кабінету Міністрів • України від 08.10.2008 № 923 (із змінами та   доповненнями) «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та від 09.09.2009 № 1035 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт», з метою визначення механізму прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1.      Затвердити Порядок погодження акта готовності об’єкта до експлуатації в м. Києві, що додається.
2.      Затвердити Порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, у м. Києві, що додається.
3.      Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д.Я. прийняти рішення Щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4.      Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А.К. та заступника голови Київської міської державної адміністрації Міронова В.Є.
 
Голова                                                                                   Л.Черновецький
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.05. 2010 № 359

ПОРЯДОК

погодження акта готовності об’єкта до експлуатації в м. Києві

1.      Порядок погодження акта готовності об’єкта до експлуатації в м. Києві (далі — Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
2.      Цей Порядок встановлює механізм та умови погодження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) акта готовності об’єкта до експлуатації (далі — акт).
3.      Погодження акта здійснюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за письмовим зверненням замовника.
4.      Для погодження акта замовник або уповноважена особа разом із заявою подає до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) такі документи:
·         копію паспорта заявника;
·         завірену у встановленому порядку довіреність (у разі звернення уповноваженої особи);
·         акт готовності об’єкта до експлуатації в 3 примірниках;
·         проектну документацію, затверджену в установленому законодавством порядку;
·         документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований закінчений будівництвом об’єкт;
·         договір на сплату пайової участі, укладений між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та забудовником (інвестором), або довідку про повну сплату пайового внеску, видану Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
·         дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю;
·         містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки або дозвіл на будівництво;
·         лист-погодження проектної документації Головного управління архітектури, містобудування та дизайну міського середовища (протокол засідання містобудівної ради);
·         копію технічного паспорта на приватний житловий будинок, виготовленого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (при введенні в експлуатацію приватних житлових будинків, будинків садибного типу, дачних та садових будинків, господарських споруд, прибудов тощо);
·         копію, документів, які підтверджують право власності на індивідуальні житлові будинки або їх частини (з реєстраційними написами Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна (у разі введення в експлуатацію об’єкта реконструкції));
·         результати технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів (у разі введення в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків, господарських споруд, прибудов, що проводиться без залучення підрядних організацій).
5.      Замовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.
6.      Реєстрація поданих замовником заявок в журналі реєстрації актів готовності об’єктів до експлуатації або надання зауважень до них здійснюється за формою згідно з додатком до цього Порядку відділом координації роботи проектних та будівельних організацій апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — відділ).
7.      Відділ подає на погодження акти відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 № 252.
8.      У разі наявності зауважень відділ надає їх у письмовій формі у десятиденний строк замовнику та інспекції державного архітектурно — будівельного контролю у місті Києві.
9.      Після підписання актів готовності об’єктів до експлуатації або зауважень до них відділ робить відповідний запис в журналі реєстрації актів готовності об’єктів до експлуатації або надання зауважень до них та видає акт або зауваження до нього замовнику.
 
Заступник голови — керівник апарату                              Б. Стичинський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.05. 2010 № 359

ПОРЯДОК

погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, у м. Києві

1.      Порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт у м. Києві (далі — Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035 «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт».
2.      Цей Порядок встановлює механізм та умови погодження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками — фізичними особами (далі — забудовник) у період з 05.08.92 до 01.01.2008 без дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до заяви про надання довідки про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, яку подано до 31.12.2010.
3.      Погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію здійснюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) шляхом видачі довідок про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (далі — довідка) за підписом заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 № 252.
4.      Для отримання довідки забудовник або уповноважена особа звертається із відповідною заявою до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5.      Забудовник або уповноважена особа разом із заявою подає такі документи:
·         копію паспорта заявника;
·         завірену у встановленому порядку довіреність (у разі звернення уповноваженої особи);
·         копію технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок, садовий (дачний) будинок, виготовленого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, із зазначенням дати спорудження всіх будівель і споруд, експлікації внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень;
·         документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;
·         нотаріально завірену згоду співвласників приватної будівлі та (або) земельної ділянки, на введення об’єкта будівництва в експлуатацію (у разі наявності співвласників);
·         звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою (на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею від 200 до 350 кв. метрів разом з площею господарських споруд і будівель);
·         звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою (на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів разом з площею господарських споруд і будівель).
6.      Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.
7.      Подана забудовником заява повертається після реєстрації, якщо:
·         документи подано особою, яка не має на це повноважень;
·         документи до заяви подані не в повному обсязі (відповідно до пункту 5 цього Порядку).
8.      Реєстрація поданих замовником заявок в журналі реєстрації довідок про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію здійснюється за формою згідно з додатком до цього Порядку відділом координації роботи проектних та будівельних організацій апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — відділ).
9.      Відділ передає пакет документів комунальній організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр містобудування та архітектури».
10. Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр містобудування та архітектури» здійснює у десятиденний термін опрацювання заяв та доданих до них документів та надає пропозиції відділу щодо надання довідки.
11. Відділ готує відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання довідок, після видання якого подає на підпис зазначені довідки.
12. Після підписання довідки відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 № 252, відділ робить відповідний запис в журналі реєстрації довідок про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію та видає її забудовнику.
 
Заступник голови — керівник апарату                                           Б. Стичинський