Зміна цільового призначення земельної ділянки

Зміна цільового призначення земельної ділянки

Зміна цільового призначення земельної ділянки Згідно земельного кодексу України всі землі діляться на категорії. Категорії земель мають особливий правовий режим. Землі, які не надані у власність або користування , можуть перебувати у запасі . Віднесення земель до певної категорії здійснюється на підставі рішення органів державної влади або місцевого самоврядування. Кожна земельна ділянка в будь-якому випадку повинен мати своє цільове призначення. Земельний кодекс України передбачає можливість використання земель тільки відповідно до їх цільового призначення , а також на підставі правоустанавливающих документів ( державного акта на землю , договору оренди) . Для регулювання земельних відносин існують генеральні плани розвитку населених пунктів , які визначають характер забудови населених пунктів , а також встановлюють зонування території з містобудівним ознаками . Зміна цільового призначення земельного ділянки здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень . Громадянам або юридичним особам при бажанні можна легально змінити цільове призначення , для цього потрібно пройти процедуру згідно Порядку зміни цільового призначення земель , які перебувають у власності громадян або юридичних осіб. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки залежить від його місця розташування. Якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту , то процедура здійснюється на рівні сільської, селищної або міської ради. Якщо земельна ділянка знаходиться за межею населеного пункту , то процедура відбувається на рівні районної державної адміністрації , що як правило , ускладнює весь процес. Основні етапи процедури зміни цільового призначення землі:

1 . Звернення з клопотанням (заявою) власника земельної ділянки до сільської, селищної чи міської ради , або до районної державної адміністрації залежно від місця розташування ділянки.
2 . Розгляд вищепереліченими структурами клопотання і схвалення або ж обгрунтовану відмову на зміна цільового призначення .
3 . Підготовка проекту відведення земельної ділянки.
4 . Узгодження проекту відведення з районним (міським) органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічним органами , органом містобудування , архітектури та охорони культурної спадщини.
5 . Землевпорядна експертиза проекту відведення .
6 . Розгляд місцевими радами або районною держадміністрацією проекту відведення земельної ділянки та прийняття рішення про зміну її цільового призначення.

При зверненні до місцевих рад або районну держадміністрацію з клопотанням , власник земельної ділянки повинен надати наступні документи:

– копію державного акта на право власності на земельну ділянку;
– Копію паспорта для фізичної особи або копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію статуту для юридичної особи;
– Довідку про наявність обмежень (обтяжень ) на використання земельної ділянки;
– Письмове обгрунтування про необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.

Місцеві ради або районна державна адміністрація розглядає клопотання з наданими документами та приймає рішення . У разі відмови мотивує неможливість зміни цільового призначення , а в разі згоди дає дозвіл на підготовку проекту відведення . Проект відведення земельної ділянки робиться у випадку зміни цільового призначення тільки частини ділянки , якщо ж змінюється призначення всій площі , тоді переузгоджувати колишній проект відводу. Проект відведення виконують державні або будь-які землевпорядні організації, що мають ліцензію на землевпорядні роботи , з надання заяви власником ділянки.
Після узгодження або ж перепогодження з районним (міським) органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічним органами , органом містобудування , архітектури та охорони культурної спадщини проект відведення підлягає землевпорядній експертизі , після чого він проходить узгодження з місцевою радою або районною держадміністрацією.
Після прийняття позитивного рішення видається державний акт на право власності на земельну ділянку. У разі відмови , власник має право оскаржити його в судовому порядку. Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки досить- складний і повільний процес. Земельний, а також Цивільний кодекси передбачають використання земель строго за своїм цільовим призначенням . Зміна цільового призначення земельної ділянки ( переклад земель) здійснюється за ініціативою власника в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб» від 11 квітня 2002 року № 502 . Зважившись на зміну цільового призначення , власник ділянки надає заяву (клопотання) до сільської, селищної , міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або районну держадміністрацію , якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту.
Форма і зміст заяви (клопотання) на зміну цільового призначення законодавством не встановлені. Ми ж рекомендуємо обов’язково вказувати : кадастровий номер земельної ділянки; категорію земель ( цільове призначення) , до якого належить земельна ділянка зараз , і категорію земель ( цільове призначення) , передбачувану в майбутньому; мотивацію необхідності зміни цільового призначення; права на земельну ділянку та документи їх підтверджують . До заяви (клопотання ) додаються : копія державного акта на право власності на земельну ділянку; для громадянина – власника земельної ділянки – копія паспорта ( серія , номер паспорта , коли і ким виданий та місце проживання ) , для юридичної особи – власника земельної ділянки – копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документи щодо встановлених обмежень ( обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки; обгрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру.
Сільський , селищний , міська рада або районна держадміністрація розглядають заяву (клопотання) на зміну цільового призначення земельної ділянки та у разі згоди дають дозвіл на підготовку проекту її відведення ( переклад земель) : складання проекту відведення земельної ділянки , якщо зміна цільового призначення проводиться частково ; переузгодження проекту відведення земельної ділянки з відповідними органами виконавчої влади , якщо зміна цільового призначення стосується всієї ділянки .
Проект відведення земельної ділянки ( переклад земель ) при зміні цільового призначення, складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника земельної ділянки. Проект відведення земельної ділянки ( переклад земель) узгоджується або переузгоджувати з органом земельних ресурсів , природоохоронним і санітарно -епідеміологічними органами , органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини , а також підлягає державній землевпорядній експертизі . Після експертизи замовник подає проектні матеріали відповідно до сільської , селищної, міської ради або до районної держадміністрації для прийняття рішення